Οι γαλοπούλες είναι πουλιά του γένους Μελεαγρίς. Το είδος Μ. gallopavo, γνωστό και ως άγρια γαλοπούλα είναι αυτόχθονο της Βόρειας Αμερικής,

και είναι το βαρύτερο μέλος των ορνιθόμορφων, με φυσιολογικό βάρος μέχρι 11 κιλά.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Show sidebar