Οι πλάκες λείξεως είναι συμπαγή διατροφικά συμπληρώματα για ζώα. Τα ζώα λαμβάνουν την επιθυμητή δόση από κάθε τέτοιο συμπλήρωμα γλείφοντάς το.

Το μέγεθός τους είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τον όγκο του ζώου για το οποίο προορίζονται. Παράγονται (σκεφτείτε κατ’ αναλογία τις μπρικέτες) σε γεωμετρικά σχήματα (παραλληλεπίπεδα, κυβικά, κυλινδρικά) και συχνά διαθέτουν κεντρική οπή για στήριξη σε ειδική βάση ή πρόσδεση με περαστό σχοινί, προκειμένου να παραμένουν σταθερές σε εύκολα ελέγξιμο σημείο (μην ξεχνάτε ότι τα ζώα δεν μπορούν να τις πιάσουν με το χέρι αν τους φύγουν την ώρα που τις γλείφουν).

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

Show sidebar