Τα Βοοειδή είναι μεγάλα μηρυκαστικά θηλαστικά με μυώδες σώμα και κούφια, μη διακλαδιζόμενα κέρατα, που διαθέτουν τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά. Σε ορισμένα όμως είδη μόνο τα αρσενικά έχουν κέρατα. Τα Βοοειδή αποτελούν οικογένεια των αρτιοδακτύλων και περιλαμβάνουν 8 υποοικογένειες, 48 γένη και 178 είδη.

Διάρκεια ζωής: Βοοειδή: 18 – 22 έτη
Μοσχοβόδι: 12 – 20 έτη
Μάζα: Αλπικός αίγαγρος: 70 kg
Βοοειδή: 1.100 kg
Περίοδος κύησης: Αλπικός αίγαγρος: 168 ημέρες
Ύψος: Μοσχοβόδι: 1,1 – 1,5 μ.
Νεροβούβαλος: 1,3 – 1,3 μ.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Show sidebar